Category: Lectures

478 -Maqalah_ Dard Se Dard ka Ilaaj_ awr iski wazah

Please note:  Sahib’s Mubarak Bayan Starts after 5 min Part A: Click here to download Part B: Click here to download Part C: Click here to download  

544- Ilmi Rehmat Ki Amali Shukarguzari, 01-12-1989

“Ilmi Rehmat Ki Amali Shukarguzari” 01-12-1989 Quote from the lecture : “Ilm Bari Giranmaya Shey hai , Husul e Ilm ka tariqa ap jante hain …….Dekhiye Ap par Imam ka Khaas In’aam huwa hai , us in’aam ko sambhaliye , dekhiye Imam ne Khususi tawr par ap par boaht sari meharbaniyan ki hain , apko …

Read More “544- Ilmi Rehmat Ki Amali Shukarguzari, 01-12-1989”

Important Burushaski Lecture

An Important Burushaski Lecture Click here to listen

Lecture – Imam Ki Shaksiyat Logon Ke Liye Pardah

Lecture by Saheb – Imam Ki Shaksiyat Logon Ke Liye Pardah, 700 Pardon ki Ta’weel, 23-19-1981​ Part 1

Lecture – Rooh or Ismaili mazhab ki aala haqeeqatain

A 1978 lecture by Saheb on “Rooh or Ismaili mazhab ki aala haqeeqatain” Part 1 Part 2